Cartells de la campanya

Volem fruita amb justícia social:

Drets de les treballadores de la campanya de la fruita (cat, es):

Drets de les treballadores de la campanya de la fruita (fr, en, àrab):